Register Login
Πράσινη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη    Αυγούστου 25, 2019     


 

Πράσινη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Minimize
Η Infotrip ευαισθητοποιείται ιδιαίτερα σε θέματα οικολογίας καθώς έχει γίνει πλέον συνείδηση ότι οι όροι της οικολογίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα πρέπει να συμβαδίζουν.
Και αυτό γιατί στην σημερινή εποχή αναγνωρίζεται ότι η επιχειρηματική δράση συντελείται από ανθρώπους που απευθύνονται σε ανθρώπους , οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το φυσικό περιβάλλον καθώς ζουν σε αυτό, όπου μόνο εκεί μπορεί να επιβιώσει και να αναδειχθεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αντιλαμβανόμενοι τα παραπάνω στην Infotrip έχει συσταθεί ομάδα από εξειδικευμένα στελέχη με μεγάλη εμπειρία στο τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, τα οποία αναζητούν ιδέες, αξιολογούν προοπτικές δράσεων και σχεδιάζουν την στρατηγική με βασικό στόχο την προσφορά στην «πράσινη εταιρική κοινωνική ευθύνη» (Green CSR).

Πράσινη επιχειρησιακή ευθύνη

Η Infotrip με κεντρική δέσμευση «προσέχω το περιβάλλον», υλοποιεί ένα πολύπλευρο πλάνο κοινωνικής ευθύνης που δεν περιορίζεται μόνο στις δράσεις προς το κοινό και τις τοπικές κοινωνίες, αλλά εμπεριέχει ενέργειες που αφορούν τον ίδιο τον εργαζόμενο στην εταιρία. Η επιχειρησιακή ηθική της Infotrip αναδεικνύει τον «πράσινο εργαζόμενο» , ο οποίος είναι ικανός να σκέφτεται και να δρα με την υιοθέτηση ενός εταιρικού κώδικα ηθικής και υπεύθυνης συμπεριφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρία αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της για προσφορά και μια καλύτερη μελλοντική κοινωνία. Ειδικότερα, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στην κοινωνία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους άξονες κοινωνικής δράσης της Infotrip, με στόχο την αειφορία, την ανακύκλωση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Βάση των παραπάνω η εταιρία έχει προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης :
      - Χαρτιού
      - Αλουμινίου
      - Πλαστικών
      - Παλαιών κινητών, τα οποία και αποστέλλονται στα κατά τόπους σημεία ανακύκλωσης
Συνεργασία με τους προμηθευτές εκτυπωτών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την ανακύκλωση των άδειων κεφαλών μελανιού.
Χρησιμοποίηση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης
Καθαριστικά και σακούλες απορριμμάτων, φιλικά προς το περιβάλλον

Green products Infotrip

Ermis Green fleet management - Περιβαλλοντικός έλεγχος οχημάτων και Υπολογισμός ίχνους άνθρακα

Το σύστημα ERMIS GREEN αποτελεί προϊόν ερευνητικής προσπάθειας και παρέχει πρωτοποριακή παρακολούθηση και ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης του οχήματος, ταυτόχρονα με τον υπολογισμό των ρύπων θερμοκηπίου (CO2) που παράγει.

Η αξιολόγηση και η δυναμική επεξεργασία της ενεργειακής πληροφορίας στις Μεταφορές (κατανάλωση καυσίμου) που παρέχει το ERMIS GREEN αποτελεί ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτημα διαχείρισης κόστους, ενός σύγχρονου στόλου και υλοποιείται με ειδικούς αισθητήρες που εγκαθίστανται στα εξειδικευμένα συμβεβλημένα συνεργεία μας. Η real time συλλογή της κατανάλωσης καυσίμου, μαζί με τα δεδομένα κίνησης (ταχύτητα οχήματος, πορεία, κατεύθυνση, κλπ) αναλύονται διεξοδικά βάσει πρωτοποριακών αλγορίθμων και παρέχουν ουσιώδεις πληροφορίες και μπορούν να:

Προβλέψουν την κατανάλωση καυσίμου και παραγωγή ρύπων σύμφωνα με τις ενεργειακές ανάγκες των δρομολογίων.
Εντοπίσουν υπερβολικές αιχμές κατανάλωσης καυσίμου αλλά και να οδηγήσουν στον επανασχεδιασμό δρομολογίων για την μείωση κόστους
Να εκπαιδεύσουν τον οδηγό ώστε βάσει πραγματικών συνθηκών να πραγματοποιεί οικολογικές και επομένως οικονομικές μετακινήσεις
Να επιβραβεύσουν τον οδηγό ανταποδοτικά βάσει της εξοικονόμησης που επιτυγχάνει
Να βελτιώσουν την συνολική διαχείριση καυσίμου

Ειδικά για τον πελάτη η έξυπνη διαχείριση της πληροφορίας κατανάλωσης τον καθιστά:

Πρωτοπόρο σε μια εποχή αναζήτησης της διαφοροποίησης, της καινοτομίας και της μείωσης ενεργειακού κόστους.
Κοινωνικά ευαισθητοποιημένο
Ανταγωνιστικό σε θέματα πράσινου marketing και πράσινης εταιρικής κοινωνικής ευθύνη (Green CSR)

Myroute platform

Δια μέσου της πλατφόρμας Myroute η Infotrip ενημερώνει τους πολίτες για το που έχει κίνηση και ποια σημεία των δρόμων έχουν συμβάντα (ατυχήματα , πορείες κλπ) ώστε να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις αλλά και να προτιμούνται άλλες διαδρομές , συμβάλλοντας έτσι στην μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και του χρόνου, και παράλληλα βάζοντας και ένα λιθαράκι προς την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού χάους της πόλης που ζούμε.
  
 
 Copyright © Infotrip 2008-2016. All rights reserved.   Terms Of Use  Privacy Statement